PARCHEGGIO II

PARCHEGGIO II

Osijek počinje imati ozbiljnih problema s parkingom. Čak je Glas Slavonije, inače šutljiv o svemu o čemu bi trebao biti glasan, stidljivo počeo donositi vijesti o problemu. Najsvježija vijest je da građani noću parkiraju na cesti u Čepinskoj prije gradilišta novog nadvožnjaka iako su postavljene sigurnosne oznake o blizini gradilišta. U blizini gradilišta nalazi se i naselje Stanka Vraza u kojemu problem s pronalaskom parkirališnog mjesta već neko vrijeme “mission impossible”. Katastrofalno stanje je i u Aninoj, Ružinoj i svim okolnim ulicama. Ukoliko se ne nešto ne poduzme postoji mogućnost da će problem u budućnosti biti još izraženiji i to će rezultirati svim i svačim (čemu u krajnjoj liniji već svjedočimo), kantama, letvama i parkiranjem na ozelenjenim površinama, sve u cilju pronalaska besplatnog odnosno barem slobodnog parkinga.  

Jasno je zašto je došlo do problema. Nemamo infrastrukturu za toliko autobila niti se u proteklih trideset godina vodilo računa o tome da problem s parkiranjem može eskalirati. Zidale su se velike zgrade bez i jednog parkirališnog mjesta! Netko je to dopuštao i na taj način promovirao nečiji, a možda i osobni financijski interes. To su stvari koje treba istražiti i o svemu javno progovoriti. Javni parking je dan u koncesiju privatniku i svaki put kad treba napraviti izmjene u pogledu broja parkirališnih mjesta potrebno je pregovarati i aneksirati zaključeni ugovor. Slobodni i napušteni prostori nisu se prenamijenjivali u velike i funkcionalne parkirališne prostore niti se bilo što poduzimalo po tom pitanju, već je ostavljeno da problem eskalira i građanima je ostavljeno da se snalaze kako znaju i umiju.  

Sramotno je što davnih dana problem nije prepoznat i što se nije davnih dana osmislila politika koja neće dovesti do stanja kojemu danas svjedočimo. 

U Osijeku parkirališta u sustavu javnog parkinga drži privatni koncesionar. Mi smo jedan od rijetkih gradova u Republici Hrvatskoj koji je dao lukrativni posao naplate parkiranja u Gradu u koncesiju. Gradovi na moru zarađuju ogromne novce na najmu parkinga. I drugdje u Hrvatskoj i svijetu je tako zato što je u vrijeme kada broj automobila nikada nije bio veći parking postao nasušna potreba. Grad Osijek na ime naknade od prava za danu koncesiju dobiva nekih 2 milijuna kuna. S obzirom da postoji podatak da je u zakupu nekih 3500 parkirališnih mjesta neka građani mudro sami procijene koliko je to isplativ posao za Grad kojemu uvijek treba faliti novca za investicije u dogradnju postojeće infrastrukture i sanaciju troškova za mnoge druge potrebe.  

Što je potrebno učiniti? 

Razmišljanje o problemu navodi na nekoliko zaključaka.

  1. Potrebno je maksimalno proširiti zone naplate po modelu treće zone koja se plaća 2 kune po satu. Svi prostori koji su pod pritiskom moraju postati javne naplatne parking zone. Na snazi mora ostati model jeftinih stanarskih karata s mogućnošću jednostavne kupovine preko mobitela i interneta ili na kiosku. 
  2. Zone trebaju biti široko određene. Parking ne mora uvijek biti ispred kuće i stana u kojem se živi, može biti udaljen dvije tri minute hoda, to za većinu građana neće biti problem, u krajnjoj liniji mnogi građani i danas parkiraju na mjestima koja su udaljena od njihovog doma.  
  3. Grad mora osigurati više parkirališnog prostora. Već sam pisao o tome da nije normalno da ogroman prostor Šibicare koji ima betonsku podlogu nikada nije stavljen u funkciju javnog parkinga iako je isti napušten, derutan i kao takav opasan. Taj i mnogi drugi prostori već godinama stoje napušteni kontaminirajući čitavo gradsko središte i mnoge druge dijelove Grada. 
  4. Parking je poluga da se promet primjereno regulira, istovremeno način da se ljudima omogući da svoje poslove obave u nekom kratkom vremenu. Treba provjeriti je li uputno da grace period za parkiranje bude barem pola sata od trenutka parkiranja vozila, a ne samo deset minuta kao sada.    
  5. Dnevna karta mora odgovarati razdoblju toga dana za koji se ona naplaćuje. Toga dana, ne nekog idućeg dana kao što to sada stoji u Općim uvjetima ugovora koncesionara. Iznos dnevne karte treba biti proporcionalan ostatku vremena u danu kada se parking naplaćuje, a ne kao sada da imamo situaciju da se dnevne karta promovirala u kaznu za osobu koja, često omaškom, propusti produžiti plaćenu satnu kartu. 
  6. Nedvosmisleno nepoštenu odredbu iz Pravilnika o organizaciji i načinu naplate parkiranja odnosno Općih uvjeta ugovora o korištenju parkirališta koncesionara treba napustiti odnosno ukinuti. Riječ je o odredbi u kojoj stoji da ukoliko je vozilo parkirano bez kupljene karte ili s kartom koja ne odgovara zoni parkiranja ili s kartom kojoj je isteklo vrijeme važenja, smatra se da je sklopljen ugovor o parkiranju na osnovu korištenja dnevne karte. Ta je odredba takva da sankcionira sve moguće situacije i ona je usvojena na uštrb interesa građana i njihovu štetu što je nedopustivo i sramotno. Ne smije Grad raditi na štetu vlastitih građana niti bilo koje dopustiti da svoje financijske interese protežira kako želi. 

Ukoliko se u narednom vremenu ne bude nastojalo politiku parkinga uskladiti s interesima građana, urednog prometa, stanovanja  i poslova koji još uvijek opstaju u različitim dijelovima Grada svjedočit ćemo daljnjoj eskalaciji problema za koje naše gradske vlasti, već godinama nesposobne i jalove kakve jesu, neće imati kvalitetno, ako ikakvo rješenje.